TERMENI SI CONDITII

 

ATENŢIEVă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor şi condiţiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceştia şi reprezintă întreaga întelegere (contractul) dintre părţi.

Aceşti termeni şi aceste condiţii împreună cu alte documente la care se face referinţă expres în înţelegere includ întreaga înţelegere dintre noi în legătură cu subiectul exprimat şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente, angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale între noi şi acele aspecte. Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea termenilor şi a condiţiilor. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în această înţelegere şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în această înţelegere.

Toate paginile site-ului www.blaxy.ro sunt proprietatea societatii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A.

Toate codurile HTML precum si controalele Active X detinute de acest web site sunt proprietatea societatii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A.

 

Date de contact:

Adresa: Strada Rasaritul Soarelui nr. 1, Loc. 23 August, Jud. Constanta.

Telefon (tel verde): 0800 500 001. Email: contact@blaxy.ro.

 

Art. 1. Definiţii

BLAXY PREMIUM RESORT & HOTEL S.A. (“Blaxy”) – reprezintă Dezvoltatorul care construieşte un complex turistic mixt de resort şi hotel, destinat membrilor şi turiştilor, în contiunuare “Blaxy”.

BLAXY RESORT – reprezintă clădirile cu destinaţie rezidenţială care sunt compuse din  spaţii de locuit (imobile/locuinţe Condo) cu o suprafaţă construită de aproximativ 32 (treizecişidoi) mp – locuinţa Condo – sau Double Condo cu o suprafaţă construită de aproximativ 64 (şaizecişipatru) mp, care pot fi deţinute în proprietate periodică de către Cumpărător.

COMPLEXUL BLAXY – Complexul Blaxy este compus din clădirile cu destinaţie rezidenţială (Resortul Blaxy compus din locuinţe Condo) şi spaţii şi facilităţi de folosinţă comună – clădiri cu destinaţie comercială, hotel, piscine, plajă, construcţii cu scop peisagistic, de relaxare, sportiv şi de distracţie, care va fi edificat în baza Autorizaţiei de construire nr. 30/03.07.2014 emisă de către Primăria Comunei 23 August, pe terenul situat în judeţul Constanţa, com. 23 August;

BLAXY ADMINISTRATION S.R.L. – reprezintă societatea care administrează locuinţele Condo deţinute de Dezvoltator şi proprietarii periodici;

LOCUINȚA CONDO BLAXY – reprezintă spaţiul de locuit (Imobilul) cu o suprafaţă construită de aproximativ de 32 mp sau Double Condo cu o suprafaţă construită de aproximativ 64 mp, care poate fi deţinută în proprietate periodică de către Cumpărător şi poate fi utilizată de Cumpărător în perioada stabilită prin Promisiune, Anexe şi Contractul de vânzare-cumpărare şi în care vor avea acces maxim 4 persoane, respectiv 2 adulţi şi 2 copii (până la 14 anisau 3 adulţi.

CALE DE ACCES – reprezintă drumurile de acces existente pe Teren potrivit planurilor arhitecturale ale ansamblului rezidenţial, inclusiv cele către Clădiri şi cele aflate în şi către locurile de parcare, clădirile cu destinaţie comercială, hotel, piscine, plajă, construcţii cu scop peisagistic, de relaxare, sportiv şi de distracţie;

PROPRIETATE PERIODICĂ – reprezintă dreptul pe care îl are un proprietar de a exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra unei locuinţe Condo Blaxy, în intervalul de timp ce îi revine, interval pentru care poate încheia, în condiţiile asumate prin Promisiune, Anexele acesteia, contractul de vânzare cumpărare şi în condiţiile legii, acte precum închirierea, vânzarea, donaţia. Dreptul este împărţit în fracţiuni temporale, care le conferă titularilor posibilitatea stăpânirii şi utilizării bunului în materialitatea sa, în mod exclusiv, dar numai pentru o perioadă determinată din an – perioada contractată;

DEZVOLTATOR – Societatea BLAXY PREMIUM RESORT & HOTEL S.A., persoană juridică română cu sediul în Com. 23 August, Str. George Călinescu nr. 35, jud.Constanța, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J13/499/2014, CUI RO32927502, cont bancar RO35BREL0002000808630100, deschis la Libra Internet Bank, Sucursala Moşilor, iniţiatorul şi dezvoltatorul Proiectului;;

SITE – domeniul www.blaxy.roși subdomeniile acestuia.

CONȚINUT

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Locuințele Condo și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

DOCUMENT – prezentele Termene și Condiții.

SPECIFICAȚII – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Art. 2. Condiţii de utilizare

Documentul stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare ai Site-ului/Conţinutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre Blaxy şi acesta.

Informaţiile şi materialele folosite în acest site sunt rezervate de Societatea Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. Folosirea oricărui text, imagine, material, fişier sau obiect de construcţie din acest site fără acordul scris al Societăţii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A.este interzisă, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Blaxy, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

Datele şi informaţiile sunt prezentate în website-ul  Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. numai în scopuri informative.  Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba atât conţinutul, cât şi structura website-ului în orice moment şi fără o notificare prealabilă.

Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Blaxy, includerea oricărui conţinut în afara site-ului Blaxy, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Blaxy asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, decât cu acordul expres al Blaxy. Orice conţinut la care Membrul sau Clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului – Termeni şi Condiţii.

Nu puteţi modifica în nici un mod materialele din acest site sau să le reproduceţi, să le expuneţi în public, să le redistribuiţi cu scop comercial. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri sau reţele de calculatoare, în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea Societăţii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. şi utilizarea neautorizată a acestora poate încălca legea dreptului de autor. În condiţiile nerespectării acestor condiţii, nu mai sunteţi autorizaţi să utilizaţi acest site şi trebuie să distrugeţi toate materialele tipărite sau salvate în calculator.

Art.3. Prelucrarea informaţiei

Informaţia va fi prelucrată de către www.blaxy.roîn conformitate cu prevederile legale, putand fi folosită în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor companiei, cum ar fi: procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră; oferirea de produse şi/sau servicii către dumneavoastră; facturare; soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor dumneavoastră; realizarea studiilor de piaţă şi de produs şi marketingul produselor şi al serviciilor Societăţii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. şi ale companiilor asociate/parteneri; contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poştă, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) în legătură cu oferte de produse şi servicii ale Societăţii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. şi ale companiilor asociate/parteneri sau în legătură cu produse şi servicii ale unor terţe părţi care credem ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastră (în afară de cazul în care ne-aţi adresat o cerere scrisă să nu fiţi contactat în acest sens); alocarea sau oferirea unor eventuale reduceri sau beneficii.

Art. 4. Contact

Blaxy publică pe site datele de identificare şi contact, actualizate spre informarea  Clienţilor sau Membrilor. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite Blaxy să îl contacteze prin orice mijloc disponibil, incluzând şi mijloacele electronice, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS). Completarea parţială sau integrală a formularului de contact şi trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea Blaxy de a contacta Membrul sau Clientul. Accesarea Site-ului, folosirea informaţiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Blaxy se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului. Astfel, Blaxy, va considera ca Membrul sau Clientul, consimte la primirea notificărilor din partea Blaxy în modalitate electronică şi/sau telefonică, incluzând şi comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunţuri pe site. Blaxy îşi rezervă dreptul de a selecţiona Membrii sau Clienţii.

Art. 6. Drepturile dumneavoastră

Cu privire la prelucrarea informaţiei, vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele drepturi: de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de către noi; de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză; de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Societăţii Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop; de a înainta plângere, către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;

Pentru situaţiile prevăzute mai sus ne veţi înainta o cerere scrisă, datată şi semnată. În cerere veţi preciza dacă doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure predarea numai personal. Societatea Blaxy Premium Resort & Hotel S.A. vă va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre Blaxy, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei Blaxy date cu caracter personal.

Art. 6. Securitate

Dacă utilizaţi Site-ul sunteţi răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator şi parola şi sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru activităţile/acţiunile desfăşurate pe Site cu contul şi parola dumneavoastră. În cazul în care suspectaţi că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidenţialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veţi notifica imediat Blaxy pentru a bloca accesul la cont şi a va genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui site şi tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informaţii în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ş.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Art. 7. Politica de confidenţialitate

Blaxy colectează date cu caracter personal şi date cu caracter special (CNP), pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului său al Clientului, în următoarele scopuri: validarea, expedierea şi facturarea comenzilor către acesta; rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la un contract, la serviciile sau produsele achiziţionate de către acesta; pentru a asigura accesul acestuia la serviciu; trimiterea de newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poştei electronice (e-mail, SMS) şi/sau prin apel telefonic; contactarea acestuia, la cererea sa voluntară; contactarea acestuia, în chestiuni de Relaţii cu Clienţii; scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client şi-a exprimat consimţământul ca Blaxy să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.
Blaxy poate să colecteze involuntar şi alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume şi versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alţi parametri) furnizaţi de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site şi pot fi folosite de către Blaxy pentru a îmbunătăţi serviciile oferite Clienţilor sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic.

În cazul în care Clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzilor, contractului şi/sau contractelor, autorizarea şi remiterea spre decontare a tranzacţiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societăţii agreate de Blaxy. Societatea pentru plata on line funcţionează ca un centru de procesare a datelor şi de legătură între emitenţii de carduri, comercianţi acceptatori de card şi clienţi utilizatori de carduri.

Blaxy nu solicită şi nu stochează nici un fel de informaţii referitoare la cardul său cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.
Politica de confidenţialitate Blaxy se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. Blaxy nu răspunde pentru politica de confidenţialitate practicată de către oricare alt terţ la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

Blaxy se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate şi să nu facă publică, să vândă, închirieze, licenţieze, transfere, etc. baza de date conţinând informaţii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terţ neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate. Excepţie de la aceste prevederi va face situaţia în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(i) de către Blaxy  are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacţie, în cazul în care aceasta există. Blaxy nu răspunde pentru defecţiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduită baza de date care conţine aceste date cu caracter personal.

Art. 8. Politica de vânzare online

 1. i) Accesul la serviciu. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului. Blaxy îşi rezervă dreptul de a restricţiona sau exclude accesul Clientului la Serviciu, şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate şi de a şterge sau restricţiona Contul acestuia, în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului pe site, accesul şi existenţa Contului acestuia ar putea prejudicia sau prejudiciaza în vreun fel Blaxy. Fiecare Membru poate avea un singur Cont.
 2. ii) Produse şi servicii. Blaxy poate publica pe site informaţii despre produse, servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care Blaxy are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă şi în limita stocului disponibil. În cazul plăţilor online Blaxy nu este / nu poate fi făcut responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

Toate informaţiile folosite pentru descrierea produselor şi/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Blaxy, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document şi comanda emisă. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că Blaxy poate să il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Blaxy şi prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

Blaxy poate denunţa unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • a) neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
 • b) invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Blaxy, în cazul plăţii online;
 • c) datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • d) activitatea Clientului pe site poate şi/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel  Blaxy şi/sau partenerii acestuia;
 • e) pentru alte motive obiective.

În cazul în care un serviciu comandat de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu este disponibil, Blaxy va informa clientul asupra acestui fapt şi va returna în contul Clientului contravaloarea produselor,  în maxim 48 de ore de la data la care Blaxy a luat la cunoştinţă acest fapt.

Art. 9. Contract şi finalizare

Blaxy va furniza Clientului contractul în formă scrisă la solicitarea acestuia.

Art. 10. Frauda

Blaxy nu solicită Clienţilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. Clientul / Membrul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terţ, a datelor sale confidenţiale.
Blaxy declină orice responsabilitate, în situaţia în care un Membru/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terţ care ar pretinde că este/reprezintă interesele Blaxy. Clientul sau Membrul va informa Blaxy asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conţinutului şi/sau al Blaxy, aceasta din urmă rezervându-şi dreptul de a pune în mişcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • a) de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • b) de a altera sau de a modifica conţinutul Siteului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de către Blaxy către Membru / Client;
 • c) de a afecta performanţele serverului/serverelor pe care rulează site-ul;
 • d) de a accesa sau de a divulga oricărui terţ care nu are autoritatea legală necesară, conţinutul expediat prin orice mijloc de către Blaxy către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului.

Art. 11. Limitare de responsabilitate

Blaxy nu poate fi ţinută responsabilă în nici un fel in faţa niciunui Membru/Client care utilizează Site-ul sau Conţinutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni şi Condiţii. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conţinut expediat prin orice mijloc de către Blaxy violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii  Blaxy conform detaliilor de contact, astfel încât  Blaxy  să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauză. Blaxy  nu garantează Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial şi/sau integral conţinutul, de a reproduce parţial sau integral conţinutul, de a copia, sau de a exploata orice conţinut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terţ orice conţinut asupra căruia are şi/sau a obţinut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al  Blaxy.

Blaxy nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora. Blaxy  este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor şi/sau al conţinutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al  Blaxy, atunci când această utilizare a conţinutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului şi/sau oricărui terţ implicat în acest transfer de Conţinut.

Art. 12. Litigii

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor şi/sau al oricărui conţinut trimis de către  Blaxy Membrului/Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puţin cu prevederile “Termeni şi condiţii”. Orice dispută cu referire la prezentul Document – Termeni şi Condiţii care ar putea să apară între Membru/Client şi  Blaxy  se va rezolva pe cale amiabilă, părţile depunând toate diligenţele necesare în acest sens.  Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Membru şi  Blaxy  sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţele competente din Bucureşti.

Art. 13. Utilizarea canalelor de conectare socială  (Social Plugins)

Prezenţa noastră pe internet se realizează si prin diferite canale de conectare socială („Plugins“) oferite de diverse reţele de socializare („ofertanţi“). Momentan este utilizată reţeaua de socializare Facebook, care este operată de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA. Plugin-urile Facebook sunt marcate cu un logo Facebook, cu simbolul „degetul mare arătând în sus“, cu expresii precum „îmi place“, „like“, „recomandă“ sau „distribuie“ sau cu suplimentarea “Facebook Social Plugin”. Prin utilizarea plugin-urilor, furnizorului serviciului social media i se transmite informaţia că dumneavoastră aţi deschis pagina noastră de internet.

Printre altele se transferă următoarele informaţii către furnizorul reţelei de socializare:

 • Adresa paginii de internet unde se găseşte canalul de conectare socială activat;
 • Data şi ora deschiderii paginii de internet respectiv activarea social plugin;
 • Informaţii despre browser-ul utilizat şi sistemul de operare utilizat;
 • Adresa dumneavoastră actuală de identificare.

Dacă sunteţi deja înregistrat la furnizorul de servicii social media în momentul activării plugin-ului, atunci acesta este în măsură să identifice, după datele menţionate mai sus, numele dumneavoastră de utilizator şi, după caz, adevăratul dumneavoastră nume. Aceste date pot fi prelucrate de către furnizor şi în ţări din afara Uniunii Europene. Noi nu avem nici o influenţă asupra volumului, modului sau scopului prelucrării datelor de către furnizor. Vă atenţionăm că furnizorul de servicii social media este în măsură să creeze cu ajutorul datelor sus-menţionate profile de utilizare sub pseudonim sau chiar individualizate.

Vă puteţi informa asupra scopului şi volumului stocării, prelucrării şi folosirii datelor de către furnizorul serviciilor de social media, ca şi despre drepturile lor în acest sens şi posibilităţile de a lua atitudine în scopul protejării sferei dumneavoastră private accesând indicaţiile despre protecţia datelor ale ofertantului Facebook, la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/.

Dacă nu doriţi ca ofertantul de servicii de social media implicat în pagina noastră de internet să obţină informaţii despre persoana dumneavoastră, atunci trebuie să vă deconectaţi de la respectiva reţea de socializare atunci când accesaţi pagina noastră de internet.

Art. 14. Cookies

Pentru a uşura ghidarea utilizatorului pe paginile noastre de web, utilizăm module cookie (adică texte speciale pe care un server de web le transferă către calculatorul dumneavoastră) cu ajutorul cărora este gestionată conexiunea dumneavoastră cu paginile noastre de web pe durata sesiunii. La terminarea sesiunii de Internet, modulele cookie ale sesiunii sunt şterse automat. Vă puteţi seta browser-ul, astfel încât să vă informeze cu privire la plasarea modulelor cookie. Astfel, utilizarea acestora devine transparentă pentru dumneavoastră.

Acest website utilizează, de asemenea, un instrument de conversie (Convertion-Tools) pentru a se putea face o analiză internă şi anonimă cu privire la eficacitatea anunţurilor lansate. Dacă ajungeţi pe pagina noastră web, apăsând un anunţ Blaxy (banner) de pe o altă pagină, va fi plasat un cookie în browser-ul dumneavoastră. Cu ajutorul acestui cookie noi putem vedea doar că prin accesarea unui banner aţi ajuns pe pagina noastră. Cookie-urile îşi vor pierde valabilitatea dupa 30 de zile. Identificarea persoanei dumneavoastră de către noi sau de către funizorul instrumentului de conversie nu este nicicând posibilă. Dacă nu doriţi să participaţi la această analiză anonimă, puteţi să dezactivaţi prin browser-ul dumneavoastră plasarea de cookie-uri.

Art. 15. Dispoziții finale

Blaxy  își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului. În limita prevederilor Termeni și Condiții, Blaxy  nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

Blaxy  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 16.  Feedback

În cazul în care aveți  întrebări sau sugestii în legătură cu  Blaxy , vă rugăm să ne contactați la numărul de Telefon (tel verde): 0800 500 001, sau prin e-mail la contact@blaxy.ro.

Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul blaxy.com, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și rămâne proprietatea Blaxy Premium Resort & Hotel S.A., de la data transmiterii acestora către Blaxy, pe orice cale de comunicare.

Codificare

Blaxy a luat măsuri tehnice şi organizatorice de securitate pentru a proteja cât mai cuprinzător datele dumneavoastră împotriva accesului nedorit. Pe lângă securizarea mediului de lucru, în unele domenii introducem o procedură de codificare. Informaţiile date de dumneavoastră sunt transmise în formă codificată prin intermediul unui protocol SSL (secure socket layer) şi verificate cu privire la autenticitate, pentru a se prevedea abuzarea de aceste date din partea unor terţi. Puteţi recunoaşte acest lucru  în bara de sus a ferestrei de internet, care indică browserului dumneavoastră, simbolul cheie este închis, iar rândul de adresă începe cu http.