• Promisiunea de Vânzare-Cumpărare;
  • Anexa 1 la Promisiune (Condiţii generale contractuale);
  • Anexa nr. 2 (Descriere locuinţă Condo);
  • Anexa nr. 3 (Definiţii contractuale Promisiune);
  • Anexa nr. 4 (Calendar de ocupare locuinţă Condo pentru 50 de ani);
  • Regulamentul de Ordine Interioara;
  • Contractul de administrare.